My Calendar

MonthWeekDay
November 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
October 26, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 27, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
October 28, 2020October 29, 2020October 30, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
October 31, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
November 1, 2020
November 2, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 3, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
November 4, 2020November 5, 2020November 6, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
November 7, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
November 8, 2020
November 9, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 10, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
November 11, 2020November 12, 2020November 13, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
November 14, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
November 15, 2020
November 16, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 17, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
November 18, 2020November 19, 2020November 20, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
November 21, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
November 22, 2020
November 23, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 24, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
November 25, 2020November 26, 2020November 27, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
November 28, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
November 29, 2020
November 30, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
December 1, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
December 2, 2020December 3, 2020December 4, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
December 5, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
December 6, 2020