My Calendar

MonthWeekDay
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
June 29, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
June 30, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
July 1, 2020July 2, 2020July 3, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
July 4, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
July 5, 2020
July 6, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
July 7, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
July 8, 2020July 9, 2020July 10, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
July 11, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
July 12, 2020
July 13, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
July 14, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
July 15, 2020July 16, 2020July 17, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
July 18, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
July 19, 2020
July 20, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
July 21, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
July 22, 2020July 23, 2020July 24, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
July 25, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
July 26, 2020
July 27, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
July 28, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
July 29, 2020July 30, 2020July 31, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
August 1, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
August 2, 2020