May 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
April 27, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
April 28, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
April 29, 2020April 30, 2020May 1, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
May 2, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
May 3, 2020
May 4, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
May 5, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
May 6, 2020May 7, 2020May 8, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
May 9, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
May 10, 2020
May 11, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
May 12, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
May 13, 2020May 14, 2020May 15, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
May 16, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
May 17, 2020
May 18, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
May 19, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
May 20, 2020May 21, 2020May 22, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
May 23, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
May 24, 2020
May 25, 2020

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
May 26, 2020

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.

7:00 pm: Online Belly Dance intermediate.
May 27, 2020May 28, 2020May 29, 2020

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

11:45 am: Online Foundation Belly Dance lessons

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm

7:00 pm: Online Foundation Belly Dance lessons @7pm
May 30, 2020

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance

10:00 am: Online Belly Dance beginner to intermediate. Tribal fusion belly Dance
May 31, 2020

Return to calendar