November 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
October 28, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 29, 2019October 30, 2019October 31, 2019November 1, 2019November 2, 2019November 3, 2019
November 4, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 5, 2019November 6, 2019November 7, 2019November 8, 2019November 9, 2019November 10, 2019
November 11, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 12, 2019November 13, 2019November 14, 2019November 15, 2019November 16, 2019November 17, 2019
November 18, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 19, 2019November 20, 2019November 21, 2019November 22, 2019November 23, 2019November 24, 2019
November 25, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
November 26, 2019November 27, 2019November 28, 2019November 29, 2019November 30, 2019December 1, 2019

Return to calendar