October 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
September 30, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 1, 2019October 2, 2019October 3, 2019October 4, 2019October 5, 2019October 6, 2019
October 7, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 8, 2019October 9, 2019October 10, 2019October 11, 2019October 12, 2019October 13, 2019
October 14, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 15, 2019October 16, 2019October 17, 2019October 18, 2019October 19, 2019October 20, 2019
October 21, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 22, 2019October 23, 2019October 24, 2019October 25, 2019October 26, 2019October 27, 2019
October 28, 2019

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.

8:30 pm: Online Kizomba progressive lessons.
October 29, 2019October 30, 2019October 31, 2019November 1, 2019November 2, 2019November 3, 2019

Return to calendar